Informační systém Národní infrastruktury pro prostorové informace

O programu

Informační systém Národní infrastruktury pro prostorové informace (dále též "IS NIPI", „Katalog potřeb NIPI“, „Katalog“) je webová aplikace určená primárně pro evidenci požadavků uživatelů z oblasti veřejné správy i laické a odborné veřejnosti na změny v Národní infrastruktuře pro prostorové informace (dále též „NIPI“) a pro evidenci projektů, které budou tyto potřeby / požadavky naplňovat. Aplikace vznikla jako jeden z výsledků grantového projektu programu Beta 2 Technologické agentury České republiky (TAČR) „TITOMV703, Katalog uživatelských potřeb pro rozvoj Národní infrastruktury pro prostorové informace“ a jejím koncovým uživatelem je Ministerstvo vnitra, zastoupené odborem eGovernmentu.

Jedná se o souhrnný nástroj pro evidenci požadavků a projektů v oblasti NIPI, který zároveň umožňuje evidovat a vzájemně propojovat další informace v podobě evidencí zdrojů prostorových dat, agend veřejné správy, trendů (nejen) v oblasti geoinformatiky a životních událostí.

Hlavní stránka webové aplikace slouží jako rozcestník pro šest samostatných evidencí. Hlavní evidence Katalogu, uvedené v horní řádce rozcestníku – Katalog požadavků, Katalog projektů a Katalog zdrojů – tvoří systém v řadě propojených evidencí, které umožňují správu a udržitelný rozvoj Národní infrastruktury pro prostorové informace: od získávání návrhů na rozvoj NIPI a jejich hodnocení (Katalog požadavků / „Požadavky“), přes evidenci příprav a realizace navržených změn (Katalog projektů / „Projekty“) až po přehled výsledných zdrojů prostorové informace (Katalog zdrojů / „Zdroje“).

Ve druhé řádce rozcestníku jsou dále uvedeny evidence agend veřejné správy („Agendy“), životních událostí občanů („Životní události“) a trendů v oblasti využívání prostorových informací („Trendy“). Tyto tři evidence rozšiřují Katalog potřeb NIPI o možnost propojovat evidované Požadavky, Projekty a Zdroje s dalšími informacemi, které mohou správcům Katalogu usnadnit rozhodovací proces schvalování předložených návrhů a projektů.

 

Uživatelská nápověda

Dílčí nápovědy pro prohlížení a úpravy informací evidovaných v IS NIPI se zobrazí pro aktuální stránku portálu po stisku ikony "?" v pravém horním rohu obrazovky.

Pro zobrazení popisu jednotlivých položek na formuláři detailu vybraného záznamu evidence najeďte myší na nadpis zvolené položky.