Katalog zdrojů

Název
Odpovědná osoba nebo organizace
Typ zdroje
Kontaktní místo pro metadata
Vytvoření záznamu
-
UID
Produkt schválen
Zpráva o kvalitě
Exportovat do otisku
Lokátor zdroje
Identifikátor metadatového záznamu
Odkaz na zprávu o kvalitě
Datum aktualizace
-
Má editora
Má vazbu na Projekty
Má vazbu na Požadavky
Má vazbu na Agendy
Má vazbu na Životní události
Má vazbu na Trendy
Globální textové vyhledávání
ID▲ Název Typ zdroje Producent dat Garant Datum vytvoření záznamu
34 Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - polohopis Datová sada Pressová, Jana, RNDr.; Český úřad zeměměřický a katastrální; jana.pressova@cuzk.cz; +420 284 041 695; Praha 8; 182 11; Ing. Pavel Šidlichovský 15.08.2022 09:11
35 Digitální geografický model území ČR (Data50) - všechny vrstvy Datová sada Mgr. Iveta Skalická, Ing.; Český úřad zeměměřický a katastrální; iveta.skalicka@cuzk.cz; +420 284 047 428; Praha 8; 182 11; Ing. Pavel Šidlichovský 08.11.2022 15:42

Nalezeny 2 z 2 záznamů.