Katalog projektů

Byla doplněna nová karta projektů do katalogu. Tímto se zvyšuje zájem o využívání nového informačního systému.