ID Název Typ zdroje▲ Producent dat Garant Datum vytvoření záznamu
34 Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - polohopis Datová sada Pressová, Jana, RNDr.; Český úřad zeměměřický a katastrální; jana.pressova@cuzk.cz; +420 284 041 695; Praha 8; 182 11; Ing. Pavel Šidlichovský 15.08.2022 09:11
35 Digitální geografický model území ČR (Data50) - všechny vrstvy Datová sada Mgr. Iveta Skalická, Ing.; Český úřad zeměměřický a katastrální; iveta.skalicka@cuzk.cz; +420 284 047 428; Praha 8; 182 11; Ing. Pavel Šidlichovský 08.11.2022 15:42

Nalezeny 2 z 2 záznamů.